Oikeus- ja talouspalvelut Tammer-Lex Oy

Tammer-Lex                            

 

ALKAVAT YRITTÄJÄVALMENNUKSET TAMPEREELLA 2023:

 

YRITYS MENESTYKSEEN - yrittäjävalmennus käytännönläheisesti kaikille toimialoille

Yksilöohjaus              2 t

Ryhmävalmennus     6 t

Yrittäjän paras valmentaja on yrittäjä – vain yrittäjä tietää mistä yrittäjyydessä on käytännössä kyse.

Yrittäjävalmennus on erinomainen kokonaispaketti yrittämisen keskeisten asioiden päivittämiseen käytännönläheisesti ja se sopii kaikille toimialoille. Valmennus on tarkoitettu yrittäjille, joilla on juuri meneillään toiminnan ensimmäinen vuosi. Yrittäjävalmennus antaa ajantasaiset tiedot ja neuvot käytännön yritystoimintaan vaiheessa, jossa yritystoiminnan alettua yrittäjä huomaa ettei kaikki olekaan niin kuin oletti ja toimenpiteille erityisesti kuolemanlaakson ylittämiseksi on tarvetta.

YDINSISÄLTÖ:

  • Myynti ja markkinointi. Kaikki keinot käyttöön, digitalisaatio on avain menestykseen.
  • Kannattaako muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi? Kuinka muuttaminen käytännössä tehdään?
  • Sopimusjuridiikkaa. Sen tärkeys yleensä huomataan vasta kun sopimukseen pitäisi panna nimi alle.
  • Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti ja päivitys.

Markkinointiosuudessa käydään kokeneen, sekä Suomessa että kansainvälisesti markkinointia tehneen ja johtaneen asiantuntijan johdolla läpi, miten pk-yrityksen markkinointi suunnitellaan, mikä ratkaisee onnistumisen, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ulkoistaa sekä mitä modernissa markkinoinnissa on tarpeen ottaa huomioon. Osuudessa pureudutaan kaikkien saatavilla oleviin yleisimpiin työkaluihin ja menetelmiin käytännönläheisesti ja käydään lisäksi läpi markkinoinnin analytiikan perusteet budjetoinnista konversioihin huomioiden sekä fyysisen että sähköiset kanavat.

Useimmiten yritysmuoto vaihtuu yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi. Tavallisesti tämä tulee eteen kun liiketoiminta kasvaa ja riskienhallinta korostuu, tällöin toimintaa on järkevää jatkaa osakeyhtiönä. Paneudumme laajasti milloin ja miksi kannattaa yritysmuoto muuttaa, kuinka se tehdään ja kuinka muuttaminen vaikuttaa yhtiön käytännön seikkoihin.

Yritystoimintaan kuuluvat keskeisenä osana sopimukset. Parhaiten tulkintaerimielisyydet vältetään sopimalla asioista etukäteen mahdollisimman yksiselitteisesti kirjallisella sopimuksella. Sopimusjuridiikasta yrittäjän on tärkeää tuntea perusasiat, jotka käymme valmennuksessa läpi ymmärrettävällä tavalla.

Osallistujia myös tuetaan päivittämään oman liikeideansa pohjalta liiketoimintasuunnitelmansa laskelmineen. Liiketoimintasuunnitelma laskelmineen kannattaa päivittää säännöllisesti, jotta sitä voi hyödyntää tarvittaessa välittömästi esimerkiksi rahoituksen hakemisessa, aika on rahaa. 

KEVÄÄN YRITTÄJÄVALMENNUKSET toteutetaan ryhmävalmennuksena (6 t) Teamsilla, valitse sopiva ajankohta (1-4):

  1. Valmennus on jo pidetty 
  2. Pidetty
  3. Valmennus: 7.11 ja 9.11, molempina päivinä 17.15 - 20.15 tai
  4. Valmennus: 12.12 ja 14.12, molempina päivinä 17.15 - 20.15.

Yrittäjävalmennukseen sisältyvä henkilökohtainen neuvonta toteutetaan yksilöohjauksena (2 t), toteutus kasvokkain ja/tai sähköisenä. Tarvittavat yksilöohjaukset ja sen aiheet sovitaan kunkin osallistujan kanssa erikseen valmennuksen aikana.

Yrittäjävalmennuksesta saat todistuksen.

Myynnin ja markkinoinnin osuuden valmentaa sarjayrittäjä ja markkinoinnin moniosaaja Tero Ylönen kansainvälisestä WaveCrest-konsernista. Muiden osuuksien valmentajana toimii Tammer-Lex Oy:n yrittäjä, varatuomari Rauno Haikara, jolla on laaja kokemus yrittäjyydestä ja yritysten perustamisesta ja pyörittämisestä käytännössä. Rauno on ollut usealla toimialalla yrittäjänä sekä toiminut myös elinkeinojohtajana, elinkeinoasiamiehenä ja yritysneuvojana.

Yrittäjyysbuusti-palvelun kautta on mahdollista saada valmennuspalvelu maksuttomasti, lisätietoja ja etuuden hakeminen: Palvelualusta. Jätä heti hakemuksesi alustalle ja Buusti käsittelee sen pikaisesti. Kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä ja hakea etuutta.

 

 YB 2022TE-palvelut

    Pirkanmaan yrittäjät

 

OIKEUS-JA TALOUSPALVELUT TAMMER-LEX OY | 044 3200 370 | rauno.haikara(at)tammer-lex.fi